پاکسازی ارتفاعات دربند بمناسبت گرامیداشت هفته زمین پاک، روز جمعه 5 اردیبهشت 93

اداره كل حفاظت محیط زیست استان تهران در نظر دارد به مناسبت گرامي داشت هفته زمين پاك اقدام به اجراي برنامه پاكسازي منطقه دربند در روز جمعه مورخ 93/2/5 از ساعت 10 لغایت 12 نماید. لذا از دوستداران محیط زیست دعوت به عمل مي آيد تا بهمراه کانون انسان پاک، زمین پاک در اين برنامه …

Loading